Stomatológia

- Vstupné a preventívne prehliadky
- Konzervatívna stomatológia- výplne, endodontické ošetrenie koreňových kanálikov
- Bezbolestné ošetrenie s použitím lokálneho anestetika
- Estetická stomatológia-estetické výplne, bielenie zubov
- Stomatologická protetika- korunky,mostíky fazetované, kovokeramické, bezkovová keramika, čapové nadstavby, čiastočné a totálne náhrady zubov
- chirurgická stomatológia-extrakcie zubov, dentoalveolárna chirurgia