Čeľustná ortopédia

Konzultácie a poradenstvo (aj bez odporúčania odosielajúceho lekára).
- Liečba pacientov fixnými aj snímateľnými čeľustno ortopedickými aparátmi - podľa indikácie.
- dentálna hygiena
- Liečime deti aj dospelých pacientov so zdravotnými aj estetickými vadami chrupu.
- Deti do 18 rokov so spoluúčasťou všetkých zdravotných poisťovní. Individuálny plán liečby.