3D DENTÁLNY CT

Nové vyspelé zariadenie, ktoré sprístupňuje 3D technológia lekárom a mení pohľad na diagnostiku a plánovanie liečby.

Zobrazovací systém s technológiou ConeBeam
Dovoľte, aby sme Vám predstavili novú generáciu dentálneho
CT i-CAT Platinum. Svetovú jedničku z dielne americkej firmy Imaging Sciences International, ktorá prichádza na náš trh s mnoho vylepšeniami,
medzi ne patria :

- kratšia doba snímania
- väčšia plocha senzoru
- nižšia dávka žiarenia.


Výhody 3-D diagnostiky
- anatomicky správne 3-D zobrazovanie
- bez akýchkoľvek distorzií a skreslení
- krížové členenie rezov
požadovaných oblastí maxilly alebo mandibuly

Perfektný pre implantológiu

RTG

GENDEX GX CB-500 - Volumetrickou tomografiou sa vytvára trojrozmerný model zo snímok získaných počas RTG vyšetrenia , s využitím pre účely ortodoncie, implantológie, endodoncie, stom.chirurgie. S 3D snímkovaním poskytujeme spoľahlivé orientovanie sa v zobrazenom priestore. Pri vyhodnocovaní snímiek je možnosť vyhotoviť si ľubovoľný počet rezov vo všetkých rovinách, zmerať denzitu kostí, odmerať lineárnu vzdialenosť, lokalizovať priebeh nervového kanálika. Zhotovenie digitálnej panoramatickej snímky.

GENDEX Orthoralix 9200 - Vyhotovenie filmovej snímky panoramatickej cephalometrickej TMK ruky

GENDEX 765 DC - Vyhotovenie intraorálnej snímky, snímky bitewing