O nás

KVARTDENT s.r.o.

Súkromné stomatologické pracovisko a radio-diagnostické stomatologické pracovisko poskytuje svoje služby od roku 1997.

MUDr.Alica Kvartová

1982 – ukončené štúdium zubného lekárstva na LF UPJŠ v Košiciach,
1986 – kvalifikačná atestácia I.stupňa zo stomatológie,
1994 – kvalifikačná atestácia II.stupňa z odboru čeľustná ortopédia ,
1997 – súkromný zmluvný lekár čeľustný ortopéd a stomatológ.