RTG

GENDEX GX CB-500 - Volumetrickou tomografiou sa vytvára trojrozmerný model zo snímok získaných počas RTG vyšetrenia , s využitím pre účely ortodoncie, implantológie, endodoncie, stom.chirurgie. S 3D snímkovaním poskytujeme spoľahlivé orientovanie sa v zobrazenom priestore. Pri vyhodnocovaní snímiek je možnosť vyhotoviť si ľubovoľný počet rezov vo všetkých rovinách, zmerať denzitu kostí, odmerať lineárnu vzdialenosť, lokalizovať priebeh nervového kanálika. Zhotovenie digitálnej panoramatickej snímky.

GENDEX Orthoralix 9200 - Vyhotovenie filmovej snímky panoramatickej cephalometrickej TMK ruky

GENDEX 765 DC - Vyhotovenie intraorálnej snímky, snímky bitewing